Ta Kontakt

Ønsker du å snakke med meg?
Ring:

829 96 599
Tjenesten koster kr. 24,08/min fra du får svar.

Infotelefon: 815 66 070
(Normal Norgestakst)


Copyright© 2005

www.Spåsiden.no


Ved evt. klager,
ta kontakt med Teletorgrådet på telefon:
22 20 37 28
eller på deres hjemmeside www.teletorgradet.no